AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Programa Indústria del Coneixement - Ajuts Producte i Llavor 2018

Objeto del programa

El finançament de projectes d'innovació que es trobin a les fases 1 i 2 dins l'escala de maduresa tecnològica per a la valorització de coneixement amb potencial d'incorporació al sector productiu. Els projectes han d'estar destinats al reforç de la protecció del coneixement generat i a les primeres proves (preprototips), i a la definició de la ruta de comercialització, la generació del model de negoci, l'anàlisi de viabilitat tecnològica i comercial o el disseny de prova de concepte o a altres activitats similars que s'englobin dins d'aquestes fases.

  • Modalitat A. Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d’incorporació al sector productiu
  • Modalitat B. Ajuts Producte destinats a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació generada per equips de recerca de Catalunya 

Beneficiarios de la ayuda

Es poden beneficiar d'aquests ajuts els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya. 

Les entitats han de ser propietàries o copropietàries dels resultats de la recerca que es volen valoritzar mitjançant aquests ajuts. La gestió dels resultats addicionals que es puguin obtenir durant el desenvolupament del projecte és responsabilitat de l'entitat sol·licitant.

Plazo de solicitud

Del 22 de maig al 20 de juny de 2018.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/972/2018, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria d'Indústria del Coneixement per a l'any 2018 (Llavor i Producte) (ref. BDNS 398837). (DOGC Núm. 7624 - 22.5.2018
  • Bases: RESOLUCIÓ EMC/879/2018, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores d'Indústria del Coneixement (Llavor i Producte). (DOGC Núm. 7613 - 7.5.2018)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.