Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial

Objeto del programa

Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament dels projectes d'inversió i desenvolupament industrial.

Són elegibles els projectes d'inversió i desenvolupament industrial que comportin una despesa mínima de 3.500.000 euros en el cas de grans empreses, o de 500.000 euros en el de les pimes, i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:

  • La digitalització de la indústria mitjançant l'aplicació de la connectivitat, les tecnologies de la informació i la comunicació, la robòtica i la sensòrica en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d'activitat.
  • L'increment o el manteniment de la capacitat productiva.
  • La creació o el manteniment de l'ocupació.
  • La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.
  • La contribució al reequilibri territorial en matèria industrial.
  • La reindustrialització d'instal·lacions productives, objecte de processos de tancament o deslocalització empresarial.
  • La nova implantació industrial

Beneficiarios de la ayuda

Empreses industrials i de serveis a la producció, l'activitat principal de les quals estigui inclosa en la CCAE (Classificació catalana d'activitats econòmiques) que es detallen a l'annex. En ambdós casos han de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.

Descripción


Plazo de solicitud

Fins al 31 de desembre de 2020 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/722/2019, de 8 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2019-2020 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial per als anys 2019-2020 (ref. BDNS 445515). (DOGC Núm. 7840 - 26.3.2019)
  • Bases: ORDRE EMC/219/2018, de 18 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial. (DOGC Núm. 7773 - 21.12.2018

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.