ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Ajuts a les xarxes d'inversors privats

Objeto del programa

Atorgament d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ per incentivar el tancament d’operacions d’inversió amb empreses catalanes innovadores en fases inicials i amb un alt potencial de creixement. 

Beneficiarios de la ayuda

Entitats catalanes acreditades per ACCIÓ com a entitat de finançament alternatiu en la categoria de Xarxes d'Inversors Privats a data de sol·licitud de l'ajut.

Plazo de solicitud

21 de desembre de 2020.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/2910/2020, de 13 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de la línia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ (DOGC Núm. 8275 - 19.11.2020
  • Bases: RESOLUCIÓ EMC/2832/2020, de 9 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ. (DOGC Núm. 8270 - 13.11.2020

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.