Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Energia (ICAEN)

Pla d'acció per al desenvolupament de la infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya (PIRVEC 2016-2019)

Objeto del programa

Concessió de subvencions a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega ràpida d'accés públic per al vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019).

Té la consideració d'estació de recàrrega d'accés públic, d'acord amb aquestes bases reguladores, una plaça específica d'estacionament associada que sigui exclusivament per a vehicles elèctrics, accessible per a qualsevol usuari de vehicle elèctric tots els dies de la setmana, que estigui en estat operatiu i que a més estigui dotada del sistema corresponent de connexió del vehicle a la xarxa elèctrica per a la realització i la gestió de la seva recàrrega.

Beneficiarios de la ayuda

Ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD).

Es podrà sol·licitar la subvenció només a les comarques de Catalunya que tinguin com a màxim una estació de recàrrega ràpida -potència elèctrica superior a 50 kW- operativa i en funcionament. Per aquest motiu a la convocatòria es publicarà un annex amb una llista de les comarques de Catalunya que compleixin aquest requisit.

Plazo de solicitud

Fins el 17 d'octubre de 2019 o quan s'hagi exhaurit el pressupost disponible.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/2399/2019, de 12 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de subvencions a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega ràpida per al vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019) (ref. BDNS 473422). (DOGC Núm. 7967 - 25.9.2019
  • Bases: RESOLUCIÓ EMC/1809/2019, de 28 de juny, de modificació de la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019). (DOGC Núm. 7911 - 5.7.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.