Obra Social "la Caixa" & Caixa Capital Risc

Programa CaixaImpulse 2019

Objeto del programa

Impulsar la creació de productes i empreses que generin valor per a la societat, en l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut (Farmacèutica i biotecnologia mèdica; Diagnòstic i dispositius mèdics; Salut digital):

  • Cal que els projectes se centrin en la valorització i la comercialització dels actius protegits o susceptibles de protecció fruit de la recerca.
  • Cal que els projectes estiguin relacionats amb els àmbits de les ciències de la vida, les ciències mèdiques i les ciències de la salut, específicament en els camps següents:
    • Ciències de la vida: biomatemàtiques, biologia cel·lular, biologia humana, bioquímica i biologia molecular, fisiologia humana, genètica, immunologia, microbiologia i neurociències.
    • Ciències mèdiques i de la salut: ciències clíniques, epidemiologia, medicina forense, medicina ocupacional, medicina interna, ciències de la nutrició, anatomia patològica, farmacodinàmica, farmacologia, medicina preventiva, psiquiatria, salut pública, cirurgia i toxicologia.
  • Els projectes poden trobar-se, o no, en fase d’obtenció d’una patent o d’un model d’utilitat. Si aquest no fos el cas, cal que la protecció de l’actiu s’inclogui en el pla de valorització i també en el pressupost, i cal que la patent o el model d’utilitat s’hagi sol·licitat abans de la firma del contracte de valorització.

Beneficiarios de la ayuda

Entitats jurídiques sense ànim de lucre: universitats, fundacions universitàries, centres de recerca i de transferència, centres tecnològics, hospitals, fundacions d’hospitals i institucions sense ànim de lucre l’activitat principal dels quals sigui la recerca.

  • Cal que siguin propietàries o copropietàries dels actius protegits o susceptibles de protecció fruit de la recerca i que, alhora, n’és l’objecte del pla de valorització.
  • Un mateix beneficiari pot presentar més d’una candidatura, sempre que estiguin vinculades a diferents actius protegits o susceptibles de protecció fruit de projectes de recerca diferents.

Descripción

Es seleccionaran 25 projectes cadascun dels quals rebrà entre 70.000 € i 100.000 € per crear i implementar un pla de valorització.

A més del finançament, els projectes escollits tindran accés a un equip de mentors i experts, que els proporcionaran formació i assessorament en diversos àmbits, com ara la gestió de projectes, la transferència de tecnologia, eines d’avaluació, finançament i comercialització, i la negociació.

Plazo de solicitud

Fins el 18 de març d e2019.

Más información

La Caixa - Programa CaixaImpulse

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.