Fundació La Marató de TV3

Convocatòria d'ajudes econòmiques a projectes de recerca sobre malalties infeccioses

Objeto del programa

Fomentar la recerca científica d’excel·lència sobre aspectes etiològics, patogènics, clínics, terapèutics, epidemiològics, de salut pública i de serveis sanitaris, en l’àmbit de les malalties infeccioses. 

Beneficiarios de la ayuda

Investigadors que desenvolupin la seva tasca investigadora en centres públics o entitats sense ànim de lucre que disposin de la infraestructura necessària, que estiguin en possessió del títol de doctor, que acreditin una trajectòria d’excel·lència en recerca amb, com a mínim, cinc publicacions rellevants durant els últims cinc anys en el camp de l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques i que desenvolupin principalment la seva activitat en l’àmbit territorial previst pels estatuts de la Fundació.
Les entitats amb ànim de lucre podran incorporar-se com a part col·laborativa d’un projecte

Plazo de solicitud

El període de presentació de projectes serà del del 12 de febrer al 12 de març del 2018.

Más información

Fundació La Marató de TV3 - Recerca - Bases de la convocatòria

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.