AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Pla de Doctorats Industrials

Objeto del programa

Ajuts per al desenvolupament de projectes de DI en qualsevol àmbit de coneixement i en qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s'ha de desenvolupar en el marc estratègic d'una empresa i, alhora, en el si d'un grup de recerca d'una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, en el qual el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora
Modalitats:

  • a) Projectes de DI cofinançats, en els quals l'entorn empresarial té un centre de treball a Catalunya. En aquesta modalitat tant l'entorn acadèmic com l'empresarial són beneficiaris de l'ajut.
  • b) Projectes de DI específics, previstos per a casos especials,  definits en l'apartat IV. En aquesta modalitat només l'entorn acadèmic tindrà la consideració de beneficiari.

Beneficiarios de la ayuda

  • Entorn empresarial: Poden exercir d'entorn empresarial les empreses, sempre que no siguin organismes de recerca ni empreses que en depenguin. Tampoc no poden ser-ne beneficiaris els departaments, les delegacions i els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya. Se n'exclouen, així mateix, els centres TECNIO amb personalitat jurídica pròpia.
  • Entorn acadèmic: Poden exercir d'entorn acadèmic els organismes de recerca, en concret, les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, així com els centres de recerca i les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya que tinguin com a finalitat principal la recerca o difondre àmpliament els resultats de les investigacions mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia.

Plazo de solicitud

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i estarà obert fins al 10 de desembre de 2018.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/964/2018, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria de doctorats industrials (DI) 2018 (ref. BDNS 398838). (DOGC Núm. 7622 - 18.5.2018
  • Bases: RESOLUCIÓ EMC/307/2017, de 17 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de doctorats industrials (DI) (DOGC núm. 7316 - 24/02/2017)
    • RESOLUCIÓ EMC/591/2018, de 26 de març, per la qual es modifica la Resolució EMC/307/2017, de 17 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de doctorats industrials (DI). (DOGC Núm. 7590 - 3.4.2018)
  • Portal Pla de Doctorats Industrials

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.