AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Pla de Doctorats Industrials

Objeto del programa

Ajuts per al desenvolupament de projectes de DI en qualsevol àmbit de coneixement i en qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s'ha de desenvolupar en el marc estratègic d'una empresa i, alhora, en el si d'un grup de recerca d'una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, en el qual el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora
Modalitats:

 • a) Projectes de DI cofinançats, en els quals l'entorn empresarial té un centre de treball a Catalunya. En aquesta modalitat tant l'entorn acadèmic com l'empresarial són beneficiaris de l'ajut.
 • b) Projectes de DI específics, previstos per a casos especials,  definits en l'apartat IV. En aquesta modalitat només l'entorn acadèmic tindrà la consideració de beneficiari.

Beneficiarios de la ayuda

 • Entorn empresarial: Poden exercir d'entorn empresarial les empreses, sempre que no siguins:
  • Organismes de recerca o empreses que en depenguin.
  • Departaments, delegacions o serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.
  • Entitats vinculades formalment a la gestió o promoció del Pla de Doctorats Industrials
 • Entorn acadèmic: Poden exercir d'entorn acadèmic els organismes de recerca, en concret, les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, així com els centres de recerca i les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya que tinguin com a finalitat principal la recerca o difondre àmpliament els resultats de les investigacions mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia.

Plazo de solicitud

Fins al 10 de desembre de 2019.

Es podran dictar resolucions parcials. Els terminis de presentació de sol·licituds per a cada una de les resolucions parcials previstes són els següents:

 • Per a la primera resolució parcial: des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i fins al 16 d'abril de 2019.
 • Per a la segona resolució parcial: des del 17 d'abril de 2019 fins a l'11 de juny de 2019.
 • Per a la tercera resolució parcial: des del 12 de juny de 2019 fins al 8 d'octubre de 2019.
 • Per a la quarta resolució parcial: des del 9 d'octubre de 2019 fins al 10 de desembre de 2019.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/581/2019, de 28 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria de doctorats industrials (DI) 2019 (ref. BDNS 443065). (DOGC Núm. 7829 - 13.3.2019
 • Bases: RESOLUCIÓ EMC/394/2019, de 19 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a doctorats industrials (DI). (DOGC Núm. 7817 - 25.2.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.