Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat

Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

Objeto del programa

Reconèixer públicament la tasca de persones físiques i jurídiques a favor del medi ambient. Les modalitats són:

  • Projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental: el Premi s'atorgarà a projectes relacionats amb l'economia circular que es troben en fase preliminar de recerca i desenvolupament i que, per tant, encara no s'han posat a l'abast de la societat ni de la indústria. Seran idees de projectes que responen a una necessitat de millora i conservació del medi ambient i que integren els principis de l'economia circular.
  • Iniciatives de protecció i millora del medi ambient:, el Premi s'atorgarà a projectes d'economia circular o bé a aquells que n'integrin els principis, que ja es troben en funcionament i que poden demostrar el seu impacte social, ambiental i econòmic.
  • Trajectòries de protecció i millora del medi ambient: es preveu atorgable en qualsevol àmbit d'actuació que fomenti la conservació i millora del medi ambient en general o d'algun dels seus elements en particular.

Beneficiarios de la ayuda

Poden optar al Premi projectes, iniciatives i trajectòries que realitzin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en les modalitats previstes, quan la seva activitat, resultat o benefici es desenvolupi i/o s'apliqui totalment o parcialment a Catalunya.

Plazo de solicitud

Fins el 16 de setembre de 2019.

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.