Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals

Objeto del programa

La finalitat principal d'aquesta subvenció és fomentar la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

Aquesta línia de subvenció té com a objecte:

 • Respecte dels ens locals: el foment de la planificació d'actuacions de prevenció de residus municipals i la seva implantació, així com el desenvolupament d'activitats de preparació per a la reutilització de residus (PxR).
 • Respecte de les entitats sense ànim de lucre i les universitats: fomentar el desenvolupament d'actuacions de prevenció de residus municipals.
Actuacions subvencionables
 • Actuacions desenvolupades per ens locals:
  • L'elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) juntament amb la implantació d'almenys una actuació de prevenció i/o preparació per a la reutilització.
  • La implantació d'actuacions de prevenció previstes en PLP ja aprovats pels ens locals i vigents o en fase de redacció. Les prioritats temàtiques de les actuacions de prevenció incloses en els PLP són:
   • La prevenció del malbaratament alimentari;
   • El foment de la reutilització (R) d'objectes;
  • El desenvolupament d'activitats de PxR de residus.
 • Actuacions desenvolupades per entitats sense ànim de lucre i universitats, amb les següents prioritats temàtiques:
  • Prevenció del malbaratament alimentari.
  • Foment de la reutilització d'objectes.

Beneficiarios de la ayuda

 • Els ens locals de Catalunya (els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis i les diputacions, entre d'altres), que vulguin dur a terme un projecte de prevenció o de preparació per a la reutilització de residus municipals en l'àmbit de les seves competències.
 • Les universitats i entitats sense ànim de lucre de Catalunya, o agrupacions d'aquestes, que vulguin dur a terme un projecte de prevenció de residus municipals.

Plazo de solicitud

Fins el  19 de juliol de 2019.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ TES/1593/2019, de 7 de juny, de convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals (ref. BDNS 461439). (DOGC Núm. 7898 - 17.6.2019
 • Bases: RESOLUCIÓ TES/1251/2019, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. (DOGC Núm. 7873 - 13.5.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.