Gencat - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

Premi Ruralapps 2021

Objeto del programa

Objectiu: Impulsar el desenvolupament d'aplicacions mòbils en el marc del sector agrari, alimentari o rural, distingint les empreses que hagin desenvolupat les dues millors aplicacions mòbils funcionals que contribueixin a la millora del sector agrari, alimentari o rural.

S'estableixen dos tipus de premi: 
 • Ruralapps-ciutadania, per a l'app destinada a donar solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania
 • Ruralapps-professional, per a l'app destinada a donar solucions tecnològiques innovadores a les persones professionals en els àmbits d'actuació següents: 
  • Agricultura i ramaderia, 
  • Pesca i aqüicultura, 
  • Gestió forestal i medi natural, 
  • Indústria agroalimentària i alimentació, 
  • Formació, transferència, assessorament i innovació en l'àmbit agroalimentari i rural, 
  • Desenvolupament rural.

Beneficiarios de la ayuda

Qualsevol persona física o jurídica que hagi desenvolupat una aplicació mòbil funcional per als sectors agrari, alimentari o rural. Les apps presentades poden ser de nova creació o bé estar en una fase comercial. 

Plazo de solicitud

15 d'abril de 2021.

Más información

 • Convocatoria: RESOLUCIÓ ARP/261/2021, de 3 de febrer, per la qual es convoca la VIII edició del premi Ruralapps, corresponent a l'any 2021 (DOGC Núm. 8337 - 9.2.2021
 • Bases: ORDRE ARP/117/2016, de 12 de maig, per la qual es convoca la tercera edició del Premi Ruralapps corresponent a l'any 2016 i se n'aproven les bases reguladores (DOGC Núm. 7124 - 20.5.2016)
  • ORDRE ARP/70/2017, de 27 d'abril, per la qual es modifiquen les bases reguladores del premi Ruralapps aprovades mitjançant l'Ordre ARP/117/2016, de 12 de maig. (DOGC Núm. 7362 - 4.5.2017

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.