Gencat - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

Ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica

Objeto del programa

Ajuts que contribueixin a generar el coneixement necessari per desenvolupar tècniques de producció agroalimentària ecològica:

  • Àmbit 1: Sanitat vegetal i animal.
  • Àmbit 2: Gestió del sòl, adobament i fertilització i pràctiques de conreu.
  • Àmbit 3: Maneig de la vegetació espontània en les zones de conreu.
  • Àmbit 4: Alimentació, instal·lacions i pràctiques pecuàries.
  • Àmbit 5: Selecció i millora de varietats adaptades al sistema de producció agrària ecològica, especialment de varietats locals de Catalunya.
  • Àmbit 6: Qualitat diferencial dels aliments ecològics.

Beneficiarios de la ayuda

Els equips de recerca de les universitats i centres de recerca públics i privats de Catalunya, sense ànim de lucre, que tinguin com a activitat principal la recerca, i els centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO.

Plazo de solicitud

Un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ ARP/1048/2019, de 9 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a 2019 (ref. BDNS 450792). (DOGC Núm. 7859 - 24.4.2019
  • Bases: ORDRE ARP/345/2016, de 19 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica. (DOGC Núm. 7276 - 29.12.2016)
    • ORDRE ARP/121/2018, de 17 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre ARP/345/2016, de 19 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica. (DOGC Núm. 7670 - 24.7.2018

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.