Gencat - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

Ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica

Objeto del programa

Ajuts que contribueixin a generar el coneixement necessari per desenvolupar tècniques de producció agroalimentària ecològica:

 • Àmbit 1: Sanitat vegetal i animal.
 • Àmbit 2: Gestió del sòl, adobament i fertilització i pràctiques de conreu.
 • Àmbit 3: Maneig de la vegetació espontània en les zones de conreu.
 • Àmbit 4: Alimentació, instal·lacions i pràctiques pecuàries.
 • Àmbit 5: Selecció i millora de varietats adaptades al sistema de producció agrària ecològica, especialment de varietats locals de Catalunya.
 • Àmbit 6: Qualitat diferencial dels aliments ecològics.

Beneficiarios de la ayuda

Els equips de recerca de les universitats i centres de recerca públics i privats de Catalunya, sense ànim de lucre, que tinguin com a activitat principal la recerca, i els centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO.

Plazo de solicitud

Un mes a comptar de l'endemà de la pèrdua de vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, o les seves pròrrogues.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ ARP/964/2020, de 23 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a 2020 (DOGC Núm. 8130 - 11.5.2020
 • Bases: ORDRE ARP/345/2016, de 19 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica. (DOGC Núm. 7276 - 29.12.2016)
  • ORDRE ARP/27/2020, de 6 de març, per la qual es modifica l'Ordre ARP/345/2016, de 19 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica. (DOGC Núm. 8082 - 11.3.2020
  • ORDRE ARP/121/2018, de 17 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre ARP/345/2016, de 19 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica. (DOGC Núm. 7670 - 24.7.2018

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.