Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Energia (ICAEN)

Subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum

Objeto del programa

Subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum ubicades en edificis d'us residencial domèstic que s'instal·lin dintre del territori català.

Beneficiarios de la ayuda

Les persones físiques que no desenvolupin una activitat econòmica & les comunitats de propietaris.

Plazo de solicitud

El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació i els annexos corresponents, comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza el 15 de gener de 2019.

Más información

  • Convocatòria: Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/2935/2018, d'11 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2018 per a la concessió de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum (ref. BDNS 428538). (DOGC Núm. 7769 - 17.12.2018)  
    • Bases: RESOLUCIÓ EMC/1865/2017, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum (DOGC Núm. 7424 - 1.8.2017

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.