ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Iniciatives de reforç de la competitivitat 2019: Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers.

Objeto del programa

Subvencionar les activitats relacionades amb la definició i execució d'un pla d'actuacions anual destinat a incrementar la competitivitat de les empreses dels clústers. Un mateix clúster podrà presentar una única sol·licitud per aquesta línia.

Els projectes els pot realitzar un sol clúster, o bé, quan el projecte ho requereixi, podran ser projectes col.laboratius, entesos com aquells ens els que hi poden participar d'altres clústers integrats al programa Catalunya Clústers. 

Beneficiarios de la ayuda

Els clústers integrats, acreditats i vigents al Programa Catalunya Clúster d'ACCIÓ.

Plazo de solicitud

Des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins el 4 de juliol de 2019.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/1511/2019, de 29 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 de la línia d'ajuts per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat (ref. BDNS 458751). (DOGC Núm. 7890 - 5.6.2019
  • Bases:  Annex 2 de la RESOLUCIÓ EMC/1408/2019, de 22 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat (DOGC Núm. 7884 - 28.5.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.