Gencat - Departament de Cultura - Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals

Objeto del programa

Concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, audiovisual, de la cultura digital i de l'arquitectura, en les modalitats següents:

 • Consultoria cultura preferent. La consultoria cultura preferent té tres submodalitats segons l'objecte:
  • La internacionalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o dels serveis que s'ofereixen.
  • La digitalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o dels serveis que s'ofereixen.
  • L'elaboració d'un pla estratègic o la redefinició del model de negoci.
 • Consultoria cultura específica. La consultoria cultura específica té per objecte entrar en detall en línies d'actuació que contribueixin a millorar l'organització, la gestió, el desenvolupament, la innovació i la competitivitat de les empreses i de les entitats culturals.

Beneficiarios de la ayuda

Poden presentar sol·licituds...

 • Les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l'àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, editorial, musical, audiovisual, de la cultura digital i de l'arquitectura.
 • Les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l'activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació i la professionalització d'un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

Plazo de solicitud

Del 5 de febrer al 18 de març de 2019.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ CLT/166/2019, de 25 de gener, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals (ref.BDNS 437186). (DOGC Núm. 7802 - 4.2.2019
 • Bases: RESOLUCIÓ CLT/2969/2017, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals. (DOGC Núm. 7525 - 29.12.2017
  • RESOLUCIÓ CLT/3054/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual es modifiquen les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals. (DOGC Núm. 7782 - 7.1.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.