AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Ajuts en forma de garantia de préstecs participatius per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca (MERCAT)

Objeto del programa

Ajuts en forma de garantia de préstecs participatius per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca (MERCAT)

Beneficiarios de la ayuda

Empreses joves i innovadores amb establiment operatiu a Catalunya, sorgides de les universitats catalanes i els centres de recerca CERCA, per llançar al mercat els resultats de la seva recerca i el seu coneixement.

Aquestes empreses han de complir els requisits següents:
  • Ser petites empreses no cotitzades, d'acord amb la definició de petites empreses de la normativa europea.
  • Estar registrades des de fa cinc anys com a màxim. Si no estan obligades a registrar-se, el període de cinc anys comença a comptar des que han iniciat la seva activitat econòmica o s'han donat d'alta en un impost per la seva activitat econòmica.
  • No haver distribuït beneficis ni provenir d'una operació de concentració.
  • El seu objectiu principal ha de ser la introducció al mercat de nous productes, processos o serveis que tinguin com a base la recerca i el coneixement que es desenvolupen a les universitats catalanes o als centres de recerca CERCA.
  • Queden excloses les empreses en crisi, i les que estan subjectes a una ordre de recuperació pendent emesa per la Comissió Europea que hagi declarat un ajut rebut per aquesta empresa com a il·legal i incompatible.

Plazo de solicitud

Fins al 27 de desembre de 2019.

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.