Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement

Ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització

Objeto del programa

Facilitar l'accés al finançament del circulant i les inversions en actius per dur a terme projectes d'innovació, internacionalització o industrialització que permetin consolidar l'activitat industrial i avançar en l'adaptació de les empreses al canvi de model industrial.

Seran elegibles els projectes d'innovació, internacionalització o industrialització que comportin una despesa mínima de 100.000 € i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:

  • L'increment o el manteniment de la capacitat productiva.
  • La creació o el manteniment de l'ocupació, i es valorarà especialment la qualitat d'aquesta ocupació i la retenció de talent.
  • La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.
  • L'ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d'activitat.
  • L'increment de les exportacions.

Beneficiarios de la ayuda

Pimes industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya. Als efectes d'aquesta convocatòria es considerarà pime l'entitat que s'ajusti a la definició que determini la Unió Europea.

Plazo de solicitud

Fins al 31 de desembre de 2020 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

Más información

  • RESOLUCIÓ EMC/675/2019, de 8 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització per als anys 2019-2020 (ref. BDNS 444908). (DOGC Núm. 7837 - 22.3.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.