Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Premi “Protecció de dades en el disseny” per a l'any 2018

Objeto del programa

Reconèixer les solucions tecnològiques que, des del moment del seu disseny, contribueixin a millorar la garantia del dret a la protecció de dades de caràcter personal, millorin la implementació de les mesures de seguretat, reforcin el control de les persones sobre la seva pròpia informació i, en general, facilitin la gestió de la privacitat.

  • La solució tecnològica pot ser tant de gestió, com d'usuari final, i per a qualsevol plataforma o dispositiu.
  • Pot ser una solució ja comercialitzada o disponible per elaborar un pla de comercialització. En tot cas ha de ser susceptible de ser utilitzada en el moment de la seva avaluació per part del jurat.
  • La interfície d'usuari de l'aplicació o la solució presentada pot estar en català, castellà, francès o anglès.

Beneficiarios de la ayuda

Totes les empreses, persones físiques o jurídiques, investigadors o desenvolupadors que, individualment o de forma conjunta, hagin desenvolupat una aplicació o solució tecnològica que contribueixi a millorar l'assoliment de la finalitat d'aquest Premi.

Plazo de solicitud

Un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Más información

  • RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores del Premi Protecció de Dades en el Disseny i s’obre la convocatòria per a l’any 2018. (DOGC Núm. 7553 - 7.2.2018

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.