Diputació de Barcelona - Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Premis "APPS&IOT for citizens 2019 - APPS i Internet de les Coses al servei de la ciutadania"

Objeto del programa

Reconèixer la creació de serveis i aplicacions relacionats amb projectes innovadors d'internet de leas coses, que utilitzin la plataforma d'actuadors i sensors SENTILO de la Diputació de Barcelona i que estiguin relacionats amb algun dels àmbits d'actuació de la Diputació de Barcelona o dels municipis de la seva demarcació.

Les propostes poden ser...

  • Genèriques, comuns a tot tipus de propostes:. El contingut de les solucions pot fer referència a una única localitat o servei, dins de l'àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, o bé abastar diferents municipis...
  • Propostes que només utilitzin aplicacions mòbils i web apps:. Les aplicacions han de tenir implementades totes les seves funcionalitats. No s'acceptaran prototips no funcionals...
  • Propostes únicament d'internet de les coses:. El projecte no cal que tingui implementades totes les seves funcionalitats en el moment de presentar la proposta, però almenys ha d'haver pogut connectar -se i transmetre dades a la instància de la plataforma SENTILO DIBA que està a disposició dels participants del concurs. 
  • Propostes mixtes, on apareixen apps mòbils o webapps i elements de l'internet de les coses: El projecte no cal que tingui implementades totes les seves funcionalitats en el moment de presentar la proposta, però almenys ha d'haver pogut connectar -se i transmetre dades a la instància de la plataforma SENTILO DIBA

Beneficiarios de la ayuda

Les persones físiques (individualment o en grup) o jurídiques que hagin realitzat l'activitat que fonamenta el seu atorgament.

Descripción


Plazo de solicitud

DE ’1 d’abril a l'11 d’octubre de 2019

Más información

  • Convocatòria: Premios APPS&IOT for citizens 2019 - APPS e internet al servicio de la ciudadanía para el ejercicio 2019  (Base de Datos Nacionalde Subvenciones
    • Extracte de l’Acord de data 14 de març de 2019 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, pel qual es convoca l’atorgament dels premis, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, “APPS&IOT for citizens 2019 – APPS I INTERNET DE LES COSES AL SERVEI DE LA CIUTADANIA. (BOP Barcelona de 20.03.2019
  • Bases: EDICTE d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona (POP Barcelona de  9 de maig de 2017

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.