Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat

Subvencions per fomentar la substitució de les balises lluminoses dels aerogeneradors dels parcs eòlics que a la nit emetin llum que no sigui vermella fixa

Objeto del programa

Aquesta línia de subvencions té com a objectiu fomentar la substitució de les balises lluminoses dels aerogeneradors dels parcs eòlics que a la nit emetin llum que no sigui vermella fixa.

Beneficiarios de la ayuda

Les persones jurídiques titulars dels parcs eòlics en funcionament a Catalunya a la data d'entrada en vigor del Decret 190/2015.

Plazo de solicitud

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és d'un mes des de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ TES/2867/2018, de 27 de novembre, de convocatòria de subvencions per fomentar la substitució de les balises lluminoses dels aerogeneradors dels parcs eòlics que a la nit emetin llum que no sigui vermella fixa, per a l'any 2019 (ref. BDNS 426868). (DOGC Núm. 7775 - 27.12.2018
  • Bases: ORDRE TES/134/2017, de 26 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per fomentar la substitució de les balises lluminoses dels aerogeneradors dels parcs eòlics que a la nit emetin llum que no sigui vermella fixa. (DOGC Núm. 7401 - 29.6.2017)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.