Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC)

Premis EmErgEnt per a emprenedors i start-ups del sector de l'energia eficient

Objeto del programa

Aquests són uns premis adreçats emprenedors i/o start-ups que desenvolupin projectes en el sector de la gestió energètica eficient a Catalunya.

  • Categoria “Llavor”: Es tracta de projectes destinats al reforç de la protecció del coneixement generat i a les primeres proves (pre-prototips), i a la definició de la ruta de comercialització, la generació del model de negoci, l'anàlisi de viabilitat tecnològica i comercial o el disseny de prova de concepte o a altres activitats similars que s'englobin dins d'aquestes fases.
  • Categoria “Producte”: Es tracta de projectes destinats a l'obtenció de prototipus i a la valorització i transferència de productes i o tecnologies precomercials. i han de comprendre activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin l'assoliment d'una prova de concepte, en forma de prototipus, escala pilot, prova preindustrial, entre d'altres, i que possibilitin reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia en desenvolupament.

Beneficiarios de la ayuda

Totes les persones físiques majors de 18 anys, així com les persones jurídiques (empreses) que desenvolupin, de forma principal, la seva activitat a Catalunya o en col·laboració amb alguna de les universitats, centres de recerca/ tecnològics o amb alguna entitat/programa d’acceleració/incubació de projectes que estiguin relacionats amb l’energia eficient.

Plazo de solicitud

Entre els dies 25 de març i el 15 de maig de 2019 (ambdós inclosos). Nou termini: fins al 31 de maig!

Más información

Web CEEC - Nota de premsa (Bases)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.