Gencat - Departament de Cultura - Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals

Objeto del programa

Concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, l'editorial, la musica, l'audiovisual i de la cultura digital, en les modalitats següents:

 • Consultoria cultura específica. La consultoria cultura específica té per objecte la millora de l'organització, la gestió, el desenvolupament, la innovació i la competitivitat de les empreses culturals.
 • Consultoria cultura preferent, amb quatre submodalitats segons l'objecte:
  • Els plans d'anàlisi i les estratègies per al desenvolupament de públics.
  • La internacionalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o dels serveis que s'ofereixen.
  • Els plans de sostenibilitat mediambiental.
  • L'elaboració d'un pla estratègic o la redefinició del model de negoci.
La consultoria cultura, ja sigui específica o preferent, s'ha de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria i ha d'incloure una definició de l'estratègia i de les accions necessàries per assolir els objectius establerts, i també una planificació de les accions en el temps.

Beneficiarios de la ayuda

 • Empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l'àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l'editorial, la musica, l'audiovisual i de la cultura digital.
 • Entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l'activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació i la professionalització d'un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

Plazo de solicitud

del 3 de febrer al 13 de març del 2020.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ CLT/92/2020, de 16 de gener, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals (ref. BDNS 492574). (DOGC Núm. 8048 - 23.1.2020)  
 • Bases: RESOLUCIÓ CLT/3309/2019, de 2 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals. (DOGC Núm. 8017 - 5.12.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.