ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Ajuts INNOTEC, per a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO

Objeto del programa

Són objecte d'ajut els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental conjunts entre almenys una empresa i almenys un desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO, que siguin autònoms i no estiguin vinculats entre ells.

Beneficiarios de la ayuda

Descripción

INNOTEC finança des d’un 25 fins a un 70% del cost de projectes d'R+D, d’entre 50.000 i 200.000 euros. Les despeses subvencionables són:

 • Personal:
  • Investigadors, tècnics i personal auxiliar
  • Personal involucrat en el projecte
 • Col·laboracions externes:
  • Contractació de Recerca i Desenvolupament (només per part de l'empresa)
  • Altres despeses de consultoria i assessorament

Plazo de solicitud

24 de novembre de 2020.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/2608/2020, de 21 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de la línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC), de les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d'R+D (DOGC Núm. 8257 - 28.10.2020
 • Bases: Annex 3 de la RESOLUCIÓ EMC/2510/2020, de 7 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d'R+D. (DOGC Núm. 8247 - 15.10.2020

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.