Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Programa EduTECH Emprèn

Objeto del programa

EduTECH Emprèn és un programa d’acceleració per a projectes emprenedors del sector de l’aprenentatge en línia (e-learning) que té com a objectiu donar suport al desenvolupament del prototip o servei, la definició del model de negoci i la constitució com a empresa o iniciativa emprenedora amb un alt potencial de creixement.

Els projectes impulsats per EduTECH han d’innovar en l’àmbit de l’aprenentatge i les noves tecnologies en qualsevol faceta (des de la pedagogia i la motivació fins a la gestió i l’administració) i es poden basar en tecnologies tan diverses com els sistemes de gestió d’aprenentatge (learning management systems, LMS, o social LMS), l’analítica d’aprenentatge (learning analytics), els continguts intel·ligents (smart contents), la ludificació (gamification) i els jocs seriosos (serious games), l’aprenentatge adaptatiu (adaptive learning), els dispositius (internet de les coses, IoT; dispositius personals, BYOD; tecnologies portables, wearables), les tecnologies immersives (com ara RA-RV-vídeo de 360º), les comunitats de pràctiques o el comerç electrònic (e-commerce), entre d’altres.

Beneficiarios de la ayuda

Emprenedors amb una idea de negoci innovadora en e-learning

Plazo de solicitud

15 de juliol de 2018.

Más información

UOC - Programa EduTECH Emprèn

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.