Cambra de Comerç de Barcelona

Programa InnoCámaras

Objeto del programa

Concessió d'ajuts per desenvolupar plans d'implantació de solucions innovadores
Contribuir a la millora de la competitivitat de les pimes i autònoms de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Barcelona, mitjançant la integració de la innovació en les seves estratègies empresarials com a eina competitiva clau per aconseguir un creixement econòmic sostingut.

Beneficiarios de la ayuda

Pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona, que es trobin donades d'alta en el Cens de l'IAE.

Descripción

El Programa consta de dues fases:

  • FASE I: Assessorament - Diagnòsti (gratuïta): Un tutor designat per la Cambra realitza un assessorament individualitzat per diagnosticar àrees prioritàries de millora i elaborar recomanacions d’innovació de producte/servei, procés de producció, mètode de comercialització o gestió empresarial, posant les bases a un pla d’innovació per al teu negoci.
  • FASE II: Implantació de solucions. Els participants trien quin proveïdor s'encarregarà del Pla personalitzat d’implantació sorgit de l’Informe de Recomanacions, i la Cambra farà el seguiment de la seva execució. El finançament de l’import elegible d’aquesta fase serà aportat en un 40% per FEDER i un 60% per l’empresa beneficiària, i l’ajuda màxima que es pot obtenir és de 2.800€. 
En paral·lel, en el marc del Programa s’organitzen jornades de sensibilització, fòrums, trobades empresarials i amb entitats públiques de RDI i altres accions de promoció de la innovació.

Plazo de solicitud

Del 22 de juliol al 30 de novembre de 2020.

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.