Cambra de Comerç de Barcelona

Programa TICCámaras

Objeto del programa

Impulsar la incorporació sistemàtica de les TIC a l'activitat habitual de les pimes, com a eines competitives claus en la seva estratègia, així com maximitzar les oportunitats que ofereixen per millorar la seva productivitat i competitivitat. El programa es materialitza a través de les següents accions:

  • Fase I: Diagnòstics TIC sense cost. Assessors tecnològics de Cambra de analitzen el nivell d'aprofitament de les tecnologies en el teu negoci i et recomanen opcions de millora relacionades amb productivitat, comerç electrònic i màrqueting digital.
  • Fase II: Implantació de solucions. Un proveïdor s'encarregarà del Pla personalitzat d’implantació sorgit de l’Informe de Recomanacions, i la Cambra farà el seguiment de la seva execució.

Beneficiarios de la ayuda

Les empreses beneficiaries han de ser pimes amb menys de 250 treballadors i menys de 50 milions d’euros de facturació, micropimes o autònoms de les demarcacions de les cambres participants.

Plazo de solicitud

Entre el 07/11/2018 i el 30/11/2018.

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.