Col·legi d'Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB)

Premis Catalunya Construcció

Objeto del programa

Fer un reconeixement públic de les principals funcions professionals relacionades amb l'execució de les obres, mitjançant la distinció de persones, individualment o en equip, per la seva actuació professional o empresarial en relació a una obra de referència.


Categories:
  • Premi a la direcció de l’execució de l’obra: Amb aquest premi, es volen distingir les tasques de la persona o l'equip responsable de dirigir l'execució d'una obra d’edificació, sobre la base dels resultats obtinguts, tenint en compte els paràmetres d'adequació al projecte, qualitat, compliment de les previsions de durada i cost, planificació i organització del procés d'execució i aportació a la constructibilitat.
  • Premi a la direcció integrada de projecte: Amb aquest premi es vol distingir la tasca de la persona o l’equip responsable de dur a terme la direcció integrada de projecte o project management d’una obra de construcció i referida a la planificació, coordinació i control de l’operació, abastant totes les seves fases i amb responsabilitat sobre els objectius establerts de planificació, costos i qualitat.
  • Premi a la coordinació de seguretat i salut: Amb aquest premi es vol distingir la persona o l’equip responsable de la coordinació de seguretat i salut d’una obra d’edificació, urbanització o obra civil, en funció de les aportacions a la sensibilització de les empreses i/o treballadors que hagin participat en l’obra i la innovació tècnica i organitzativa, que hagi suposat una eliminació o reducció efectiva de riscos i, per tant, una millora de les condicions de treball.
  • Premi a la innovació en la construcció: Amb aquest premi, es vol distingir aquelles persones o equips, professionals o empresaris, que hagin impulsat la innovació en productes i materials; en sistemes constructius nous que simplifiquen o faciliten la posada en obra; en innovacions en els processos i organització de l’obra.
  • Premi a la rehabilitació: Amb aquest premi, es volen distingir les tasques de la persona o l’equip responsable de dirigir l’execució i de projectar una intervenció en un edifici existent per ampliació, reforma o adequació en les dues subcategories següents: (1) Premi a la rehabilitació patrimonial i 2) Premi a la rehabilitació funcional
  • Premi al treball final de grau: Amb aquest premi es vol distingir el treball d’un estudiant o equip d’estudiants d’arquitectura tècnica que abasti la investigació, recerca o desenvolupament sobre qualsevol dels temes dins de l’àmbit de coneixement del grau.
  • Premi especial a la trajectòria professional: Amb aquest premi especial, es vol reconèixer la trajectòria professional o empresarial d'una persona per la seva contribució continuada a la qualitat de l'edificació, la docència, la millora del procés constructiu, la innovació, el medi ambient, la modernització del sector o la funció social de l'edificació.

Plazo de solicitud

5 d’abril de 2019.

Más información

CAATEEB -  Premis Catalunya Construcció (Bases)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.