Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys

Objeto del programa

Promoció de la creació d'ocupació (Foment de la contractació)

Beneficiarios de la ayuda

 • Entitats contractants:  les empreses, els autònoms, les societats civils privades i les entitats i institucions sense afany de lucre, sempre que hagin estat seleccionades per les entitats previstes en la base 3.2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.
  • Les entitats promotores o associades/vinculades subscriuran un conveni de col·laboració, segons model normalitzat, amb les entitats contractants que manifestin la seva voluntat de participar en el Programa 30 Plus.
 • Persones destinatàries: les persones en situació de desocupació de 30 anys i més,  inscrites a l'oficina de treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació no ocupades.

Plazo de solicitud

 • Linia 1: De l'11 d'abril de 2020 al 30 d'abril de 2020.
 • Linia 2: El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos des de la data d'inici del contracte de treball. (La data màxima per subscriure contractes en el marc del Programa 30 Plus serà l'1 d'agost de 2019)

Más información

 • Convocatòria: Convocatòria: 
  • RESOLUCIÓ TSF/3570/2019, de 19 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus) (ref. BDNS 488243). (DOGC Núm. 8030 - 24.12.2019
  • RESOLUCIÓ TSF/2231/2019, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus) (ref. BDNS 469646). (DOGC Núm. 7936 - 9.8.2019)  
 • Bases: ORDRE TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (DOGC Núm. 7677 - 2.8.2018

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.