Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys

Objeto del programa

Promoció de la creació d'ocupació (Foment de la contractació)

Beneficiarios de la ayuda

  • Línia 1: Entitats promotores o associades/vinculades subscriuran un conveni de col·laboració, segons model normalitzat, amb les entitats contractants que manifestin la seva voluntat de participar en el Programa 30 Plus.
  • Línia 2: Entitats contractants:  les empreses, els autònoms, les societats civils privades i les entitats i institucions sense afany de lucre, sempre que hagin estat seleccionades per les entitats previstes en la base 3.2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.
  • Persones destinatàries: les persones en situació de desocupació de 30 anys i més,  inscrites a l'oficina de treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació no ocupades.

Plazo de solicitud

  • Linia 1: Tancada (De l'11 d'abril de 2020 al 30 d'abril de 2020).
  • Linia 2: del 21 de novembre de 2020 fins al 22 de setembre de 2021

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ TSF/2689/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus) (DOGC Núm. 8261 - 2.11.2020)  
  • Bases: ORDRE TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (DOGC Núm. 7677 - 2.8.2018

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.