ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Fòrum d'Inversió 2019: captació de startups

Objeto del programa

ACCIÓ cerca startups innovadores, ambicioses i amb elevat potencial de creixement, que busquin capital d'inversors privats (business angels) o fons de capital risc (venture capital).

Per a la selecció de les startups es valoraran els aspectes següents: maduresa del projecte, avantatge diferencial i innovador que ofereix el producte o el servei, mercat potencial i impacte social, implicació i diners invertits, i complementarietat de l'equip emprenedor.

Beneficiarios de la ayuda

  • Empreses constituïdes amb un màxim de cinc anys de vida i amb seu social a Catalunya.
  • Empreses en funcionament i amb un pla de negoci detallat (amb projeccions financeres).

Descripción

  • Dels projectes presentats, se seleccionaran 50 startups per publicar al Catàleg d'empreses amb potencial de creixement, que es difondrà en català i anglès a través de plataformes, butlletins i xarxes socials d'ACCIÓ, amb un impacte global d'unes 130.000 persones. A més, aquest catàleg es farà arribar als principals fons de capital risc i xarxes d'inversors privats de Catalunya.
  • Entre aquestes 50 s'escolliran les 24 empreses que rebran formació. La comunicació dels resultats de la selecció als emprenedors es farà al voltant de l'1d'abril.
  • Les empreses seleccionades hauran d'assistir a una reunió (11 d'abril) on s’explicarà la dinàmica del Fòrum d’Inversió i dues sessions de formació per preparar i practicar la presentació, que serà en anglès, de manera que sigui el més entenedora i atractiva possible de cara als inversors. Les sessions es duran a terme a ACCIÓ i l'assistència és obligatòria.
  • La primera sessió de formació tindrà lloc el 25 o 26 d'abril i la segona el 2 o 3 de maig, depenent del grup o sector. Un cop finalitzada la formació s'escolliran els 21 finalistes per presentar els projectes davant del públic al Fòrum d'Inversió el 8 de maig.

Plazo de solicitud

Abans del 17 de febrer de 2019.

Más información

ACCIÓ - Fòrum d'Inversió 2019: captació de startups

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.