Gencat - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària

Objeto del programa

Reconèixer i distingir les empreses agràries, les agroindústries i les persones joves emprenedores innovadores que hagin incorporat innovacions que representin un nou producte, procés o gestió per a l'empresa orientats a millorar-ne la competitivitat i la sostenibilitat, mitjançant la innovació.

Les modalitats són:

  • Premi a l'empresa agrària per la implementació d'innovacions dins del procés productiu o de gestió que siguin diferents per a d'altres empreses del sector.
  • Premi a l'agroindústria per innovacions en els processos, la gestió o en els productes de primera transformació i/o conservació, així com de subministrament de factors de producció o serveis que intervinguin en la producció i/o transformació agroalimentària.
  • Premi al/la jove/a emprenedor/a innovador/a per la implementació d'innovacions en l'empresa agrària o en l'agroindústria i per les característiques pròpies d'un /a emprenedor/a innovador/a.

Beneficiarios de la ayuda

  • El Premi per a les modalitats a l'empresa agrària i a l'agroindústria està destinat a les persones físiques i jurídiques del sector agroalimentari, l'agroindústria i les seves entitats associatives que hagin introduït en el seu procés productiu elements tecnològics o de gestió innovadors
  • El Premi en la modalitat de jove emprenedor/a innovador/a està destinat als/a les joves empresaris/àries agraris/àries o agroalimentaris/àries de Catalunya que, en el moment de presentar la sol·licitud, no tinguin més de 40 anys d'edat, que hagin posat de manifest el seu esperit emprenedor i innovador en la seva trajectòria professional i que l'activitat que motiva la presentació de la seva sol·licitud tingui una antiguitat de cinc anys, com a màxim.

Plazo de solicitud

15 d'abril de 2021

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ ARP/262/2021, de 4 de febrer, per la qual es convoca la XX edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària corresponent a l'any 2021 (DOGC Núm. 8337 - 9.2.2021
  • Bases: ORDRE ARP/92/2017, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària. (DOGC Núm. 7375 - 23.5.2017

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.