Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant

Objeto del programa

Fomentar la retirada en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d'amiant.

Beneficiarios de la ayuda

Propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Plazo de solicitud

29 de novembre de 2019.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ TES/1805/2019, de 21 de juny, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 464642). (DOGC Núm. 7911 - 5.7.2019
  • Bases: RESOLUCIÓ TES/1200/2019, de 30 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria oberta d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya. (DOGC Núm. 7870 - 8.5.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.