Gencat - Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Subvencions per adquirir maquinari vinculat a projectes i activitats d'innovació social digital i col·laborativa per part dels centres de la Xarxa Punt TIC de Catalunya

Objeto del programa

Finançar l'adquisició de maquinari per a la realització de projectes i activitats d'innovació social digital i col·laborativa per part dels centres de la Xarxa Punt TIC de Catalunya (XPT).

El projecte de compra de maquinari ha d'estar vinculat, per exemple, amb:

  • Projectes creatius, coparticipats o cocreats amb els ciutadans, que tinguin un impacte social clar sobre la ciutadania.
  • Projectes de creació de solucions, eines o prototips experimentals i innovadors amb impacte social.
  • Projectes que tinguin per objecte facilitar la participació dels ciutadans en la innovació social i posar a disposició seva i de les entitats de l'entorn l'equipament tecnològic i les instal·lacions perquè puguin innovar i experimentar amb eines i solucions digitals.
  • Projectes adreçats a crear i dinamitzar comunitats locals d'innovadors socials, facilitar espais de trobada per al treball en xarxa i gestionar el coneixement compartit.
  • Programes de suport a la innovació social, mitjançant formació i assessorament (incubadores, acceleradors, etc.) per capacitar la ciutadania i els agents de l'entorn.
  • Projectes adreçats a promoure les capacitats en tecnologies digitals i l'ús i l'aplicació d'aquestes tecnologies per desenvolupar noves solucions per atendre les necessitats de la societat.

Beneficiarios de la ayuda

Entitats públiques o privades legalment constituïdes, amb seu social a Catalunya, que gestionen un centre membre de la XPT.

Plazo de solicitud

Dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ PDA/1231/2019, de 15 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per adquirir maquinari vinculat a projectes i activitats d'innovació social digital i col·laborativa per part dels centres de la Xarxa Punt TIC de Catalunya (ref. BDNS 453166). (DOGC Núm. 7873 - 13.5.2019)  
  • Bases: ORDRE PDA/239/2018, de 17 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per adquirir maquinari vinculat a projectes i activitats d'innovació social digital i col·laborativa per part dels centres de la Xarxa Punt TIC de Catalunya. (DOGC Núm. 7786 - 11.1.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.