ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Iniciatives de reforç de la competitivitat 2019: Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial de les entitats clúster integrants del Programa Catalunya Clústers.

Objeto del programa

Es consideraran subvencionables els següents projectes:

 • Els projectes de reforç de la competitivitat, com ara:
  • Projectes de cooperació pel desenvolupament de productes, processos i/o serveis innovadors coherents amb els reptes estratègics de l'àmbit d'actuació de l'entitat sol·licitant.
  • La creació i gestió d'entorns d'aprovisionament, logística, comercialització i/o màrqueting conjunt.
  • Projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de tendències, de gestió dels negocis del clúster, a nivell nacional i/o internacional.
  • Projectes interclústers destinats al desenvolupament de noves oportunitats en diversos àmbits de negoci o tecnològics, sorgits d'activitats realitzades entre dos o més clústers
 • Projectes de cooperació internacional, que es realitzin en col·laboració amb clústers de fora del territori espanyol, destinats a facilitar la internacionalització, l'especialització intel·ligent, l'aprenentatge i el desenvolupament de competències transnacionals.

Beneficiarios de la ayuda

Els clústers integrants, acreditats i vigents del Programa Catalunya Clústers d'ACCIÓ així com les empreses i agents d'entorn que formin part d'aquests Clústers.

Plazo de solicitud

Des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins el 4 de juliol de 2019.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/1511/2019, de 29 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 de la línia d'ajuts per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat (ref. BDNS 458751). (DOGC Núm. 7890 - 5.6.2019
 • Bases:  Annex 3 de la RESOLUCIÓ EMC/1408/2019, de 22 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat (DOGC Núm. 7884 - 28.5.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.