ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Iniciatives de reforç de la competitivitat 2019: Línia d'ajuts per Accions de Capacitació Internacional dels clústers integrants del Programa Catalunya Clústers.

Objeto del programa

Es consideraren subvencionable els següents projectes:

  • L'assistència al Strategic Traning Week que organitza la Unitat de Clústers d'ACCIÓ.
  • L'assistència al TCI Global Congress de l'any en curs.

Beneficiarios de la ayuda

Els clústers acreditats i vigents al Programa Catalunya Clústers d'ACCIÓ.

Plazo de solicitud

Des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins el 4 de juliol de 2019 o fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/1511/2019, de 29 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 de la línia d'ajuts per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat (ref. BDNS 458751). (DOGC Núm. 7890 - 5.6.2019
  • Bases:  Annex 4 de la RESOLUCIÓ EMC/1408/2019, de 22 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat (DOGC Núm. 7884 - 28.5.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.