ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Nuclis R+D internacional, projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional

Objeto del programa

Projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental presentats de forma col·laborativa entre almenys una empresa amb establiment operatiu a Catalunya i un soci amb establiment operatiu en un dels àmbits territorials elegibles dins d'aquestes bases.

  • No computaran a efectes de col·laboració els socis que estiguin vinculats a empreses espanyoles.
  • Es consideren elegibles els següents àmbits territorials: Alemanya, França, Israel, Corea del Sud i la Regió del Quebec a Canadà

Beneficiarios de la ayuda

Empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim tres anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. 

Els agents del sistema d'R+D+I únicament podran participar en el projecte dins de la partida de subcontractació o de col·laboracions externes i sempre que realitzin tasques necessàries pel desenvolupament del projecte

Plazo de solicitud

Convocatòria pendent de publicació.

Más información

  • Bases: Annex 2 de la RESOLUCIÓ EMC/2510/2020, de 7 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d'R+D. (DOGC Núm. 8247 - 15.10.2020

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.