Diputació de Barcelona, l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

Cupons d’Innovació BCN Smart Rural

Objeto del programa

Promoure la innovació en les microempreses del sector agroalimentari i forestal dels territoris rurals de la demarcació de Barcelona, subvencionant la transferència de coneixements per tal que les empreses beneficiàries puguin dur a terme un procés d’innovació i millorar així la seva competitivitat. Es tracta d'un ajut per a la contractació d’un servei d’assessorament expert.

Beneficiarios de la ayuda

Municipis de les comarques no metropolitanes de la demarcació de Barcelona on tingui aplicació la metodologia LEADER i/o que es trobin integrants dins del Parc Rural de Montserrat. (Veure relació)

Plazo de solicitud

7 d'agost de 2020.

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.