Ajuntament de Barcelona

Premis a la millor proposta de solució al repte urbà 'Paviments generadors: com podem incorporar la generació renovable local en els paviments de la ciutat'?

Objeto del programa

Conèixer solucions potencials de generació renovable local en paviments i analitzar la viabilitat d’implantar-les en carrers, places i vies d’accés a Barcelona.

Es busquen solucions que donin resposta a aquest repte, amb les següents consideracions: 

  • Les solucions han de permetre cobrir els usos i consums existents a la ciutat, i no, en cap cas, crear nous usos o consums d’energia, encara que aquests es cobreixin amb energies renovables. 
  • La solució ha de preveure com s’evacuarà l’electricitat generada i la seva injecció a la xarxa elèctrica de la ciutat. 
  • La solució ha d’estar pensada per ser instal•lada a la via pública, a la intempèrie, amb els requeriments de seguretat i robustesa que se’n deriven. 
  • Es busca, per tant, una solució de gestió operativa i funcional (instal•lació, evacuació de l’electricitat, manteniment...), i no únicament tecnològica.

Beneficiarios de la ayuda

Qualsevol persona física o jurídica.

Plazo de solicitud

26 de setembre de 2019.

Más información


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.