Àrea Metropolitana de Barcelona

Subvencions per a la compra de bicicletes elèctriques 2018

Objeto del programa

Promoure la mobilitat sostenible fomentant l’ús de la bicicleta elèctrica i subvencionat la compra de bicicletes elèctriques.

Beneficiarios de la ayuda

Persones físiques que resideixin en qualsevol dels 36 municipis de l'AMB i jurídiques públiques o privades, que tinguin un centre de treball en un municipi de l'AMB.

Plazo de solicitud

Fins el 31 de març de 2019.

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.