Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs Inversió

Objeto del programa

Préstecs per finançar inversions en actius fixos, materials, immaterials i financers. Inclou la possibilitat de cofinançar amb una altra entitat financera, amb iguals condicions i garanties.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses amb establiments operatius a Catalunya.

Plazo de solicitud

Obert

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.