Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs Circulant

Objeto del programa

Préstecs per finançar despeses i necessitats corrents de l’empresa i/o entitat. Estudis de mercat, d’innovació o d’altre tipus; accions de promoció comercial, comunicació i assistència a fires; despeses de personal i formació; o pel finançament habitual de circulant (vendes, estocs i tresoreria en general).

Es valoraran especialment projectes que millorin la posició competitiva de l’empresa, i que impulsin el creixement i la contractació laboral. Inclou la possibilitat de cofinançar amb una altre entitat financera, amb iguals condicions i garanties.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses amb establiments operatius a Catalunya.

Plazo de solicitud

Obert

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.