Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF - Avalis liquiditat

Objeto del programa

L'ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

Beneficiarios de la ayuda

Pimes catalanes.

Descripción

Els interessats han de contactar amb la seva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat financera la que es posi en contacte amb Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l’aval.

Plazo de solicitud

30 de setembre de 2020.

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.