Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus

Objeto del programa

Ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes  que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica.

Beneficiarios de la ayuda

Persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

Hauran d'estar donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

Plazo de solicitud

Un mes a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916). (DOGC Núm. 8103 - 3.4.2020)  

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.