Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF Cultura Liquiditat

Objeto del programa

Prèstecs del Departament de Cultura, a través l’Institut Català d’Empreses Culturals (ICEC), i l’ICF per finançar necessitats de circulant d’entitats i empreses culturals amb projectes relacionats amb la producció, distribució, comercialització i difusió, exhibició o protecció de béns i/o serveis culturals, entre d’altres, que s’hagin vist afectades per la situació derivada del COVID-19.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses culturals amb projectes relacionats amb la producció, distribució, comercialització i difusió, exhibició o protecció de béns i/o serveis culturals

Plazo de solicitud

Obert

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.