Biocat, UAB, PRUAB, UB, FBiG, UPF, UPF Ventures, UPC, CIT, IDIBELL i ACCIÓ.

Open Innovation Forum

Objeto del programa

L'Open Innovation Forum és un Programa d'Innovació Oberta que permet a les empreses llançar els seus reptes d'innovació i obtenir propostes de solucions de la mà de grups i centres de recerca.

Els sectors inclosos en el projecte, d’acord a la categorització del RIS3CAT, són: Ciències de la Vida i de la Salut, Alimentació, Química, Energia i Recursos, Sistemes Industrials i Mobilitat. 

Beneficiarios de la ayuda

 • Empresa amb reptes d'innovació (es poden plantejar tots els reptes que es necessitin, no hi ha un límit)
  • MILLORA DE PROCÉS: Eficiència, estalvi de passos entremitjos, presa de decisions, reducció de contaminació, estalvi energètic, ...
  • MILLORA D’UN PRODUCTE O SERVEI: Per augmentar la competitivitat de l’empresa.
  • NOU PRODUCTE O SERVEI A OFERIR: Nous desenvolupaments per aportar diferenciació respecte al competència.
  • PROBLEMES DE QUALITAT : Automatització, sistemes de control, canvi de matèries primeres, durabilitat de producte
  • VALIDACIÓ O PROTOTIP: Prova de concepte, disseny de proves analítiques
  • EXPLORACIÓ: ÀMBIT D'INTERÈS: Assessorament expert, formació, exploració de mercat
 • Universitats, hospitals, instituts de recerca o centres tecnològics que propossin solucions.  

Descripción


Plazo de solicitud

Programa obert tot l'any

Más información

Open Innovation Forum - Web del Programa

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.