Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement

Subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades de la Covid-19

Objeto del programa

Concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya, afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per compensar l'evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.


Beneficiarios de la ayuda

Les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. 

  • a) Guies de turisme de Catalunya habilitats.
  • b) Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
  • c) Explotadors d'habitatges d'ús turístic.
  • d) Agències de viatges.
  • e) Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l'experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes.

Plazo de solicitud

27 de juliol de 2020.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/1478/2020, de 22 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (DOGC Núm. 8162 - 25.6.2020
  • Bases: ORDRE EMC/82/2020, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. (DOGC Núm. 8155 - 16.6.2020

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.