ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental

Objeto del programa

Subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular, específicament en l'àmbit dels residus.

Actuacions subvencionable. Projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental relacionats amb la generació i gestió dels residus i que comportin nous processos o la millora tecnològica dels ja existent...

 • Que el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins l'economia.
 • Que es generin el mínim de residus possible
 • Caminar cap a l'objectiu de màxima eficiència en l'ús de recursos, reduint el consum de matèries primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.
 • Millora de processos de tractament de residus amb l'objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).
Els projectes s'han de poder classificar en alguna de les categories següents:
 • Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia podrà ser utilitzat dins del procés productiu del propi sol·licitant. Aquesta tipologia de projectes d'R+D tindran com a objectiu implantar el resultat del projecte en centre/s operatiu/s propi/s del beneficiari.
 • Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar a un tercer. Aquesta tipologia de projectes d'R+D tindran com a objectiu dissenyar una tecnologia a implantar a una altre entitat no participant en el projecte.

Beneficiarios de la ayuda

 • Empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. 
 • Les entitats cooperadores que no participen econòmicament en el projecte i que, per tant, no són beneficiàries d'aquest ajut, però poden donar suport en quelcom que pugi reforçar algun aspecte del projecte o bé en quelcom que resulti d' interès per a aquesta entitat cooperadora i pel projecte. 
  • El paper d'aquestes entitats, si és el cas, s'haurà d'explicar a la memòria del projecte i es tindrà en compte en la seva valoració. 
  • Aquestes entitats cooperadores hauran de tenir establiment operatiu a Catalunya o bé en alguns dels següents països: Alemanya, Regne Unit, Països Baixos, Dinamarca, Finlàndia i Canadà.

Plazo de solicitud

29 de setembre de 2020.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/1767/2020, de 17 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular, específicament en l'àmbit dels residus (DOGC Núm. 8183 - 22.7.2020
 • Bases: RESOLUCIÓ EMC/1653/2020, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'economia circular, específicament en l'àmbit dels residus. (DOGC Núm. 8175 - 13.7.2020

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.