Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

Programa d’acceleració per a empreses catalanes de moda

Objeto del programa

Els ajuts en espècie es concretaran en les activitats d'assessorament tecnològic i acompanyament per la via de mentoratge individualitzat, que alhora aniran acompanyades de formacions en format de workshops. Aquests serveis seran impartits per part de les persones que, havent estat contractades pel CCAM, han de donar aquests serveis a les empreses participants. Els ajuts no impliquen, per tant, cap lliurament dinerari.

Beneficiarios de la ayuda

Es preveu seleccionar deu empreses

Plazo de solicitud

Termini ampliat: : 22 de setembre de 2020.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ de 3 d'agost de 2020, per la qual s’obre la convocatòria per a la participació en el programa d’acceleració per a empreses catalanes de moda (DOGC Núm. 8196 - 7.8.2020
    • RESOLUCIÓ per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds per a la participació en el programa d’acceleració per a empreses catalanes de moda, previst a la Resolució de 3 d'agost de 2020, publicada al DOGC núm. 8196, de 7.8.2020 (ref. BDNS 518815).  (DOGC Núm. 8224 - 14.9.2020
  • Bases: RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en espècie en forma de participació en el programa d’acceleració per a empreses catalanes de moda (DOGC Núm. 8192 - 3.8.2020

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.