Parc de Recerca UAB, UAB, UAB Open Labs & Barcelona Synchrotron Park

Programa Generació d’Idees (XI edició): Simbiosi industrial

Objeto del programa

Fomentar l'esperit emprenedor, la cultura de la innovació i donar suport a modelar les idees dels investigadors i doctorands del Campus UAB i de les Universitats de Catalunya en aquesta onzena edició, focalitzada en la temàtica de Simbiosi Industrial. El Programa consisteix en una activitat pràctica i formativa dirigida a investigadors per tal que coneguin com transferir els seus estudis d’investigació desenvolupats a la universitat o idees de base tecnològica i que puguin arribar a la societat.

L'edició del’any 2020, focalitzada en la temàtica Simbiosi Industrial, busca idees innovadores per fer més eficients els recursos i revaloritzar els residus: 
 • Com podem optimitzar els processos de gestió i de tractament actual dels residus per maximitzar la recuperació de materials
 • Reutilització dels envasos de plàstic
 • Cerca de solucions per incrementar el triatge al sector textil
 • Recuperació de Biomassa Urbana i Forestal
 • Valorització del sobrant alimentari
 • Revalorització dels recursos del café: sacs de jute, la pellofa i el marro
 • Recuperació de les aigües residuals industrials
 • Recuperació dels fangs de depuradores
 • Mineria d’abocadors: recuperació de materials mitjançant tècniques d’extracció
 • Integració de totes les borses de subproductes per maximitzar i escalar la simbiosi entre les Pimes
 • Repte lliure sobre la simbiosi industrial.

Beneficiarios de la ayuda

Poden participar tots els investigadors i doctorands de qualsevol disciplina del Campus UAB i de totes les Universitats Catalanes que desenvolupin activitats relacionades amb què tinguin idees sobre el camp per poder ampliar, a mode pilot, l’abast de la convocatòria a altres amb l’objectiu d’afavorir la cross-fertilization.

Plazo de solicitud

Fins el 21 de setembre de 2020.

Más información

UAB - Programa de Generació d'Idees - Bases XI edició

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.