Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI)

Crida Oberta d’Innovació CIMTI

Objeto del programa

 • La valorització de projectes provinents del sistema de salut que solucionin reptes i mancances presents al nostre sistema i que, per tant, tinguin un impacte social i en salut.
 • L’impuls de projectes de l’àmbit dels dispositius mèdic-tecnològics, el diagnòstic, la salut digital i els nous models d’organització assistencial, mitjançant un instrument àgil, que els aporti serveis de valor afegit i els permeti millorar la seva competitivitat, nivell de desenvolupament i maduresa.

Beneficiarios de la ayuda

Poden aplicar les següents persones jurídiques sempre que realitzin o gestionin activitats de R+D+i en biomedicina o en ciències de la vida i tecnologies de la salut:

 • Entitats i institucions sanitàries públiques (SISCAT): hospitals, centres d’atenció primària, altres centres assistencials i unitats de l’administració sanitària
 • Entitats i institucions privades, sense ànim de lucre
 • Organismes públics d’investigació
 • Universitats públiques, instituts universitaris i universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D
 • Spin-offs o start-ups

Descripción

 • Suport en la conceptualització del projecte
 • Acompanyament per part de l’equip CIMTI
 • Jornades formatives
 • Assessorament en comunicació
 • Assessorament en clínica
 • Assessorament en mercat i negoci
 • Assessorament en regulació de producte sanitari
 • Assessorament tecnològic
 • Assessorament en inversió
 • Accés directe al CIMIT de Boston

Plazo de solicitud

16 d’octubre del 2020.

Más información

CIMTI - Crida Oberta d’Innovació - Bases reguladores

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.