Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI)

Crida Repte CIMTI 2020: Oportunitat per la transformació del model assistencial sanitari i social

Objeto del programa

La crida Repte CIMTI 2020 sota el títol Oportunitat per a la transformació del model assistencial sanitari i social pretén abordar 4 temàtiques:

 • Temàtica 1: Transformació del model assistencial: Es cerquen solucions que permetin assajar nous models d'organització, idealment amb diferents socis que representin els diferents agents necessaris per implementar el model, amb l’objectiu d’anar més enllà d’una prova pilot d’àmbit local. Aquestes solucions poder ser tecnològiques i que contribueixin a la implementació i posada en pràctica del nou model.
 • Temàtica 2: Gestió i coordinació de dades de l’àmbit sanitari i social:  Es cerquen solucions que integrin i coordinin dades de l’àmbit sanitari i social. Aquestes solucions han de definir els mecanismes per assolir la compartició de dades entre els dos àmbits i tenir com a objectiu desenvolupar les eines necessàries per assolir-ho.
 • Temàtica 3: Apoderament del pacient/ciutadà: Es cerquen solucions que promoguin hàbits de vida saludables, tant a nivell físic com psicològic, i que ajudin a augmentar l’autonomia i gestionar la soledat no volguda del pacient/ciutadà.
 • Temàtica 4: Nous dispositius d’ús sanitari per fer front a una pandèmia: Es cerquen dispositius mèdics i no mèdics, material estratègic i equips de protecció individual (mascaretes, teixits, pantalles aïllants, etc.).

Beneficiarios de la ayuda

Totes aquelles persones o institucions que presentin propostes que puguin ser utilitzades específicament en situacions de pandèmia i/o que contribueixin a un canvi en el model assistencial sanitari i social actual. 

Descripción

 • Suport en la conceptualització del projecte
 • Acompanyament per part de l’equip CIMTI
 • Jornades formatives
 • Assessorament en comunicació
 • Assessorament en clínic
 • Assessorament en mercat i negoci
 • Assessorament en de producte sanitari
 • Assessorament tecnològic
 • Assessorament en inversió
 • Accés directe al CIMIT de Boston

Plazo de solicitud

30 de setembre de 2020.

Más información

CIMTI - Crida Repte CIMTI 2020 - Bases reguladores

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.