Fundació Caixa d’Enginyers

Premi Emprenedoria 2020 per a la Tecnologia, la Innovació i la Sostenibilitat

Objeto del programa

Premiar el talent i l’excel·lència professional de les empreses que emergeixen actualment a la nostra societat amb la finalitat de potenciar el seu negoci i així beneficiar-ne el desenvolupament.

Beneficiarios de la ayuda

Start-ups espanyoles constituïdes legalment a partir de gener de 2019 i pertanyents a l'àmbit de la tecnologia, la innovació i la sostenibilitat. 
També s’accepten aquelles start-ups constituïdes amb anterioritat i que demostrin una activitat empresarial rellevant a partir de 2019 (a nivell de facturació, equip, estratègia, etc.).

Plazo de solicitud

31 d'octubre de 2020.

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.